ตัวอย่างแสดงสีผ้า Tc จูติ

 สีเสื้อโปโล geeko

 

สีเสื้อโปโล geekoสีเสื้อโปโล geekoสีเสื้อโปโล geekoสีเสื้อโปโล geekoสีเสื้อโปโล geekoสีเสื้อโปโล geekoสีเสื้อโปโล geekoสีเสื้อโปโล geeko