ตัวอย่างแสดงสีผ้า Tc จูติ

 สีเสื้อ geeko

ตัวอย่างสีเสื้อ geeko

ตัวอย่างสีเสื้อ geeko

ตัวอย่างสีเสื้อ geeko

ตัวอย่างสีเสื้อ geeko

ตัวอย่างสีเสื้อ geeko

ตัวอย่างสีเสื้อ geeko

ตัวอย่างสีเสื้อ geeko

ตัวอย่างสีเสื้อ geeko